Sim 3G/4G Nhật Bản

Giá bán 390.000₫

Thương hiệu : TADA VIỆT NAM

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Chi tiết sản phẩm

+ Gói cước: 15 ngày/4GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 829,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 4GB tốc độ cao trong 15 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:15 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 30 ngày/Mỗi ngày 215M,/Nhà mạng Docomo. Giá: 1,029,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 215M mỗi ngày trong 30 ngày
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:30 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Không giới hạn, nhà mạng Docomo. Giá: 390,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày với 1.5Gb tốc độ 4G khi hết 1.5Gb về tốc độ 3G.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Mỗi ngày 215M/Nhà mạng Domoco. Giá: 429,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày mỗi ngày 215M.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 8 ngày/ 2GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 490,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 2GB tốc độ cao trong 8 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:8 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở.

Hướng dẫn sử dụng sim : Nhật Bản

Dịch vụ cho thuê bộ phát wifi di động đi quốc tế: Tại đây

Hotline: 090 207 5959
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Chi tiết sản phẩm

+ Gói cước: 15 ngày/4GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 829,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 4GB tốc độ cao trong 15 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:15 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 30 ngày/Mỗi ngày 215M,/Nhà mạng Docomo. Giá: 1,029,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 215M mỗi ngày trong 30 ngày
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:30 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Không giới hạn, nhà mạng Docomo. Giá: 390,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày với 1.5Gb tốc độ 4G khi hết 1.5Gb về tốc độ 3G.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Mỗi ngày 215M/Nhà mạng Domoco. Giá: 429,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày mỗi ngày 215M.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 8 ngày/ 2GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 490,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 2GB tốc độ cao trong 8 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:8 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở.

Hướng dẫn sử dụng sim : Nhật Bản

Dịch vụ cho thuê bộ phát wifi di động đi quốc tế: Tại đây