Sim 3G/4G Nhật Bản

Giá bán 390.000₫

Thương hiệu : TADA VIỆT NAM

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Chi tiết sản phẩm

+ Gói cước: 15 ngày/4GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 829,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 4GB tốc độ cao trong 15 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:15 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 30 ngày/Mỗi ngày 215M,/Nhà mạng Docomo. Giá: 1,029,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 215M mỗi ngày trong 30 ngày
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:30 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Không giới hạn, nhà mạng Docomo. Giá: 390,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày với 1.5Gb tốc độ 4G khi hết 1.5Gb về tốc độ 3G.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Mỗi ngày 215M/Nhà mạng Domoco. Giá: 429,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày mỗi ngày 215M.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 8 ngày/ 2GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 490,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 2GB tốc độ cao trong 8 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:8 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

Hotline: 090 207 5959
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Chi tiết sản phẩm

+ Gói cước: 15 ngày/4GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 829,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 4GB tốc độ cao trong 15 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:15 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 30 ngày/Mỗi ngày 215M,/Nhà mạng Docomo. Giá: 1,029,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 215M mỗi ngày trong 30 ngày
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:30 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Không giới hạn, nhà mạng Docomo. Giá: 390,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày với 1.5Gb tốc độ 4G khi hết 1.5Gb về tốc độ 3G.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 7 ngày/Mỗi ngày 215M/Nhà mạng Domoco. Giá: 429,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet trong 7 ngày mỗi ngày 215M.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:7 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày
Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

+ Gói cước: 8 ngày/ 2GB/Nhà mạng Domoco. Giá: 490,000₫

• Đây là loại sim Internet dùng ở Nhật Bản.
• Truy cập Internet với 2GB tốc độ cao trong 8 ngày.
• Có hỗ trợ hotspot.
• Lưu ý:8 ngày sẽ được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy
Không nên lắp sim vào máy khi ở Việt Nam vì sim sẽ tự bắt sóng của nhà mạng tại Việt Nam và tính ngày. Data roaming (Chuyển vùng dữ liệu) luôn để mở

/* ]]> */