Bảng giá cho thuê wifi quốc tế Simgo

Bảng giá cho thuê wifi quốc tế Simgo

1. Các nước châu Âu

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Anh

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông

Pháp

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đức

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Ý

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Bỉ

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Hà Lan

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Tây Ban Nha

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Bồ Đào Nha

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thụy Sĩ

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Áo

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Na uy

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thụy Điển

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Phần Lan

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đan Mạch

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Luxembour

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Monaco

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Liechtenstein

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Vantican

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Nga

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Ukraina

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Hungary

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Ba Lan

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Cộng hòa Séc

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Bulgaria

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Albania

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Croatia

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Romania

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Slovakia

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Slovenia

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thổ Nhĩ Kì

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Hy Lạp

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Síp

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Iceland

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Ireland

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Malta

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Gibraltar

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

San Marino

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Estonia

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Latvia

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Lithuania

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đảo Man (Anh)

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đảo Guyan (Pháp)

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đảo Matinic (Pháp)

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đảo Moyotte (Pháp)

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Đảo Reunion

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

2. Các nước châu Á

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Singapore

120.000đ/ngày

90.000đ/ngày

 

Malaysia

140.000đ/ngày

110.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore

Thái Lan

120.000đ/ngày

90.000đ/ngày

Singapore, Hồng Kông

Nhật Bản

120.000đ/ngày

90.000đ/ngày

Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Hàn Quốc

120.000đ/ngày

90.000đ/ngày

Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Đài Loan

120.000đ/ngày

90.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Nhóm Đông Á 5 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc)

190.000đ/ngày

140.000đ/ngày

Singapore, Thái Lan

Nhóm Đông Á 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan)

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

Singapore, Thái Lan, Hồng Kông

Nhóm ASEAN 3 (Thái Lan, Malaysia, Singapore)

160.000đ/ngày

160.000đ/ngày

 

Hồng Kông

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

 

Indonesia

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Trung Quốc

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Campuchia

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

 

Philippines

180.000đ/ngày

130.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Ấn Độ

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Sri Lanka

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

3. Các nước châu Mỹ

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Mỹ

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

Canada

200.000đ/ngày

160.000đ/ngày

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

Mexico

200.000đ/ngày

150.000đ/ngày

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

3. Các nước Trung Đông

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Israel

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

UAE

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Qatar

200.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Ả Rập Saudi

200.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Jordan

200.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Bahrain

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Oman

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Ai Cập

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Iraq

220.000đ/ngày

180.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

4. Các nước Châu Phi

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Benin

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Botswana

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Burkina Faso

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Cameroon

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Ethiopia

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Ghana

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Bờ Biển Ngà

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Malawi

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Mali

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Ma Rốc

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Mozambique

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Niger

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Nigeria

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Rwanda

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Sierra Leone

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Nam Phi

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Tanzania

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Togo

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Uganda

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Zambia

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

Zimbabwe

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Anh

5. Châu Đại Dương

Quốc gia

Giá thuê thiết bị SG800 (kèm data)

Giá mua data (dành cho khách hàng đã mua thiết bị)

Nước transit

Australia

250.000đ/ngày

200.000đ/ngày

 

Bình luận về bài viết