Sim 3G/4G Viettel

Sim 4G Viettel D500 4GB/Tháng trọn gói 12 tháng tốc độ cao
Sim 4G Viettel XL50 khuyến mại 5GB/tháng
Sim 4G Viettel F90 gọi miễn phí nội mạng dưới 10 phút
Sim 4G Viettel tặng 4GB/ngày, 120GB/tháng
Sim 4G Viettel F120 miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
Sim 4G Viettel F120 miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
Sim 4G Viettel XL90 khuyến mãi 9GB/tháng tốc độ cao
Sim 4G Viettel XL90 tặng 9GB/Tháng
Sim 4G Viettel tặng 10GB/Ngày, 300GB Tháng
Sim 4G Viettel tặng 9GB/Ngày, 270GB Tháng
Sim 4G Viettel tặng 8GB/Ngày, 240GB Tháng
Sim 4G Viettel tặng 7GB/Ngày, 210GB Tháng
Sim 4G Viettel tặng 6GB/Ngày, 180GB Tháng
Sim 4G Viettel tặng 5GB/ngày, 150GB/tháng
Sim 4G Tomato Viettel nghe gọi thông thường
Sim 4G Viettel Umax300 không giới hạn dung lượng
Sim 4G Viettel D900 7GB/tháng trọn gói 12 tháng tốc độ cao
Sim 3G/4G Viettel D30 khuyến mãi 2.5GB/tháng
Sim 4G Viettel D50 tặng 3.5GB/tháng

Sim 4G Viettel D50 tặng 3.5GB/tháng

100.000₫-50%

50.000₫

Sim 4G Viettel D70 khuyến mãi 7GB/tháng tốc độ cao