Pin sạc dự phòng

Romoss Sense 4 PH50 - Pin Sạc Dự Phòng 10400mAh
Romoss Polymos 10  - Pin Sạc Dự Phòng 10000mAh
Romoss polymos 10 air - Pin Sạc Dự Phòng 10000mAh
Romoss Sense 6 - Pin Sạc Dự Phòng 20.000mAh
Romoss polymos 20 - Pin Sạc Dự Phòng 20000mAh
Romoss Sense 6 plus - Pin Sạc Dự Phòng 20000mAh màn hình LCD