Bộ đàm

iRadio IR-668 - bộ đàm cự li 2km

iRadio IR-668 - bộ đàm cự li 2km

1.230.000₫-29%

879.000₫

iRadio IR-669 - Bộ đàm cầm tay tầm trung
Hypersia A2 - Bộ đàm cao cấp khoảng cách liên lạc tới 30km
Motorola CP-1200UHF - Bộ đàm liên lạc 2km trong thành phố
Hypersia A1 - Bộ đàm cao cấp khoảng cách liên lạc tới 35km
ICOM IC-V80 (phiên bản 50) - Bộ đàm Nhật Bản cao cấp