Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu Huawei B683

  • Cắm điện cho bộ phát Wifi 3G Huawei B683 và reset cấu hình mặc định

  • Bạn nên lắp bộ phát Wifi 3G Huawei B683 ở vị trí thoáng đãng

  • Để ý bên dưới bộ phát wifi có lỗ nhỏ reset, dùng tăm nhấn vào đợi cho tất cả các đèn sáng lên rồi thả ra, chờ cho WIFI khởi động lại.

Cài đặt.

Bước 1:

– Bật trình duyệt WEB
– Vào địa chỉ 192.168.1.1
– Usename : admin
– Password : admin

Bước 2

Chọn Settings -> WLAN -> WLAN Basic Settings

Đặt tên Wifi mục SSID

Đặt mật khẩu wifi mục WPA Pre-Share Key

Nhấn Apply

Bước 3

Cửa sổ xác nhận hiện lên chọn OK

Bình luận về bài viết