Kích sóng Linksys

Linksys RE4100W - Kích sóng wifi băng tần kép
Linksys RE3000W- Bộ tiếp sóng wifi chuẩn N 300Mbps
Linksys RE4000W- Bộ tiếp sóng wifi chuẩn N 600Mbps
Linksys RE6400 - Bộ tiếp sóng wifi chuẩn AC 1200Mbps