Sim 3G/4G Vinaphone

Sim 3G/4G Vinaphone tặng 1GB/ngày miễn phí gọi nội mạng
Sim 4G Vinaphone EZcom90 tặng 1GB/ngày tốc độ cao
Sim 4G Vinaphone VD89 nghe gọi tặng 2GB/ngày tốc độ cao
Sim 4G Vinaphone EZcom120 tặng 2GB/ngày tốc độ cao
Sim 4G Vinaphone EZcom160 tặng 3GB/ngày tốc độ cao
Sim 4G Vinaphone EZcom500 tặng 10GB/ngày tốc độ cao
Sim 4G Vinaphone VD89 nghe gọi tặng 2GB/ngày trọn gói 1 năm
Sim 3G/4G Vinaphone tặng 3GB/ngày miễn phí gọi nội mạng.