Sim 3G/4G Malaysia

Giá bán 169.000₫

Thương hiệu : TADA VIỆT NAM

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Gói cước:

+ 45 ngày/5GB/Nhà mạng Tune Talk. Giá: 259.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 45 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 5GB tốc độ cao
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 45 ngày/5GB+5 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 289.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 45 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 5GB tốc độ cao và 5 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/2.2 GB+3 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 169.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 2.2GB tốc độ cao và 3 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/2.2 GB+6 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 219.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 2.2GB tốc độ cao và 6 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/4GB+120 phút thoại Việt Nam/Nhà mạng Tune Talk. Giá: 259.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 4GB tốc độ cao, 120 phút thoại Việt Nam và 100 phút thoại trong nước.
– Có hỗ trợ hotspot.

Hotline: 090 207 5959
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Gói cước:

+ 45 ngày/5GB/Nhà mạng Tune Talk. Giá: 259.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 45 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 5GB tốc độ cao
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 45 ngày/5GB+5 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 289.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 45 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 5GB tốc độ cao và 5 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/2.2 GB+3 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 169.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 2.2GB tốc độ cao và 3 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/2.2 GB+6 Ringgit/Nhà mạng Tune Talk. Giá 219.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 2.2GB tốc độ cao và 6 Ringgit
– Có hỗ trợ hotspot.

+ 7 ngày/4GB+120 phút thoại Việt Nam/Nhà mạng Tune Talk. Giá: 259.000 đ

– Đây là loại sim Internet và thoại dùng ở Malaysia, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày.
– Truy cập Internet không giới hạn với 4GB tốc độ cao, 120 phút thoại Việt Nam và 100 phút thoại trong nước.
– Có hỗ trợ hotspot.

/* ]]> */