Sim 3G/4G Australia-Úc

Giá bán 790.000₫

Thương hiệu : TADA VIỆT NAM

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Gói cước: 

+ 35 ngày/12GB+free nghe,gọi,nhắn tin nội địa. Giá: 1.390.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– Không gọi Quốc Tế.
– Internet bao gồm 12GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 12GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/9GB+1000 phút gọi quốc tế. Giá: 1.390.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– 1000 phút gọi Quốc Tế: Canada, Mỹ, Đức, Hongkong, Ấn Độ, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh, Ireland, New Zealand, Thủy Điển, Rumani.
– Internet bao gồm 9GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 9GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/6GB+1000 phút gọi quốc tế. Giá: 790.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– 1000 phút gọi Quốc Tế: Canada, Mỹ, Đức, Hongkong, Ấn Độ, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh, Ireland, New Zealand, Thủy Điển, Rumani.
– Internet bao gồm 6 GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 6 GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/9GB+free nghe,gọi,nhắn tin nội địa. Giá: 790.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– Không gọi Quốc Tế.
– Internet bao gồm 9GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 9GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

Hướng dẫn sử dụng sim: Châu Úc( Australia)

Dịch vụ cho thuê bộ phát wifi di động đi quốc tế: Tại đây

Hotline: 090 207 5959
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Gói cước: 

+ 35 ngày/12GB+free nghe,gọi,nhắn tin nội địa. Giá: 1.390.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– Không gọi Quốc Tế.
– Internet bao gồm 12GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 12GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/9GB+1000 phút gọi quốc tế. Giá: 1.390.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– 1000 phút gọi Quốc Tế: Canada, Mỹ, Đức, Hongkong, Ấn Độ, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh, Ireland, New Zealand, Thủy Điển, Rumani.
– Internet bao gồm 9GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 9GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/6GB+1000 phút gọi quốc tế. Giá: 790.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– 1000 phút gọi Quốc Tế: Canada, Mỹ, Đức, Hongkong, Ấn Độ, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh, Ireland, New Zealand, Thủy Điển, Rumani.
– Internet bao gồm 6 GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 6 GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

+ 35 ngày/9GB+free nghe,gọi,nhắn tin nội địa. Giá: 790.000đ

– Đây là loại Sim nghe gọi có hỗ trợ Internet dùng tại tất cả các thành phố của nước Úc, có thời hạn sử dụng trong vòng 35 ngày.
– Gọi/nhận cuộc gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Úc.
– Không gọi Quốc Tế.
– Internet bao gồm 9GB tốc độ 4G LTE (sử dụng hết 9GB sẽ ngưng kết nối Internet).
– Sim có hỗ trợ hotspot.

Hướng dẫn sử dụng sim: Châu Úc( Australia)

Dịch vụ cho thuê bộ phát wifi di động đi quốc tế: Tại đây